خر مهره  : اگر دیدید قراردادی را امضاء کردید بدون این که بخواهید این کار را انجام بدهید بدانید طرف خر مهره در دست داری و در حال مالش دادن است این را من به عینه دیدم و امتحان کردم 

پس موقع معامله به دست طرف نگاه کنید

خر مهره شما را مسخ میکند و هر کاری بخواهد انجام میدهید بدون این که بدانید چه کار میکنید            

خر مهره یک استخوان از گردن خر است که به خر مهره معروف است

بیشتر دعا نویسا

از این استخوان استفاده کرده و مبالغی هنگفت از خلق الله میگیرند

معمولا این زنان هستند که بیشتر گرایش به این چیزها دارند

برای رسیدن به اهدافشان دست به هر کاری میزنند و مبالغ هنگفتی هم بایتش میپردازند

اما محبت به این چیزها نیست .

اگر قرار است محبت در انسانها با این چیزها بوجود بیاید بهتر است محبتی اصلا نباشد


اما حالا

هر کسی یک دکه درست کرده و خودش را دعا نویس میداند و کلاه مردم را برمیدارد

گفته میشود :

خر مهره اگر اصل باشد کارائی دارد

میگویند اگر خر مهره اصل باشد باید :

وقتی بین دو انگشت شصت قرار دهید و با دهان نازش کنید به راه می افتد

راه افتادن خر مهره نشانه اصل بودن آن است

البته دعای انا فتحنا ..... باید هفت یا هفده بار به آن خوانده شود

میگویند اگر مهره ی خر را با خود داشته باشی هر کسی و هر کاری که بخواهی میتوانی انجام دهی

البته اینها فقظ اعتقادات بعضی افراد است

دعا نویسان

مقداری از یک استخوان را میتراشند و به زنان بدبخت با مبلغی هنگفت برای خر کردن شوهرانشان میفروشند.

من با چشم خود این مسئله را دیدم


در اصل قسمت خاصی از گردن حیوان خر می باشد که از استخوان نخاعی آن حیوان جدا شده و تراش داده می شود .

روایات زیادی در رابطه با خر مهره و اثرات و انرژی های آن وجود دار که:

.

         خر مهره در اصل برای  زبان بندی افراد حسود و نیز در امان نگه داشتن صاحب آن از هرگونه  چشم زخم به کار می رود .

در واقع افرادی که در محیط اطراف شما می باشند در صورت مشاهده پیشرفت شما

( چه از لحاظ مالی و رونق کسب و کار و چه از لحاظ گشایش بخت )

به صورت ناخود آگاه به شما حسودی خواهند کرد که باعث خواهد شد

انرژی های منفی از سمت آنها بر شما وارد شده و جلوی پیشرفت شما را بگیرند

خر مهره را میتراشند و درون چای ریخته به خورد کسی میدهند که میخواهند سندی چیزی را به  نام خود کنند