توماس ادیسون زمانی که بچه بود از مدرسه به خانه آمد و یک برگه به مادرش داد و گفت :

مادر معلمم این برگه را داد وگفت مادرت آن را بخواند .

داخل این برگه چی نوشته شده ؟!

زمانیکه مادرش برگه را خواند اشگ در چشمانش جاری شد و بعد نامه را با صدای بلند برای فرزندش خواند:

پسر شما یک نابغه است واین مدرسه برای او بی ارزش است و به اندازه ی کافی معلم برای تعلیم او نداریم .

لطفا خودتان به او درس بدهید .  

مادرش سالها با درد و رنج او را درس داد تا این که بیمار شد و از دنیا رفت .

چند سال بعد زمانیکه ادیسون یک مخترع پر آوازه در جهان شد . لابلای وسایل  مادرش   همان نامه را پیدا کرد.

ادیسون نامه را باز کرد و آن را خواند .

داهل نامه نوشته شده بود که :

فرزند شما کمبود ذهنی دارد و ما نمیتوانیم او را در این مدرسه بپذیریم او اخراج است .

ادیسون بعدها در دفترچه خاطراتش اینگونه نوشت 

توماس ادیسون کودکی بود که از نطر ذهنی کمبود داشت ولی مادرش او را به یک نبوغ قرن تبدیل کرد . بیوگرافی توماس ادیسون ؛ نابغه ای که جهان را تغییر داد | پلازا