جایزه ی پنگوئن های ماده   بعد از 3 ماه دوری اولین نگاه به جوجه هایشان است


پنگوئن های امپراطور


شفق قطبی


160 کیلومتر بالاتر از زمین شفق قطبی آسمان را روشن کرده است .


با دمای خورشیدی بعد از سفری چند میلیون کیلومتری در فضا


به دام جاذبه ی مغناطیسی قطبها می آفتد و با جو زمین برخورد می کند .


ذرات باردار به تعداد تریلیونها در سراسر آسمان می رقصند . 


بر فراز شمالگان شفق قطبی یا نورهای شمالگان در جنوب .


شفق قطبی را به نام نورهای جنوبگان می شناسند که منبع نوری در طول زمستان طو لانی جنوبگان است . 


این نورهای جذاب و تماشائی بیشتر نمایشی است شاید انرژی خورشیدی داشته باشند اما مطمئنا گرمائی که کمکی برای پنگوئن های امپراطوری باشد


پنگوئن های نر ماههاست که چیزی نخورده اند زیرا برای حفاظت در برابر بادهای کوبنده تنها همدیگر را دارند و مواظب تخم هایشان هستند .


پنگوئن های ماده به دنبال غذا رفته اند و بهار باز می گردند


آنها نرها را تنها گذاشته اند تا در سخت ترین زمستان کره ی زمین از تخم ها نگهداری کنند .


اما پنگوئن های امپراتور کاملا تنها نیستند و فوک وده تنها پستانداری که در تمام طول زمستان در این جا باقی میماند . 


آنها در زیر یخها از گزند بادهای زمستانی سخت در امانند .دمای آب دریا 2 درجه سانتی گراد زیر صفر است .


سقف یخی آب این جهان را از دنیای نا آرام بیرون  که دائم در تغییر است جدا می کند .


دمای آب بندرت در 25 میلیون سال گذشته تغییر کرده است


نسبت به محیط پر از باد و بی حفاظ و بالای صفر اینجا  زیر یخها کاملا دنیای متفاوتیست


زندگی در این جا یعنی دائم در خطر بودن الگوی چرخش آب حضور آن را آشکار می کند


ار آب نمک ساخته شده اند آب نمک ...بسیار غلیظ  .... این یک هشدار است


شکلهای یخهای جدید دریای آب نمکی را به جا می گذارد که بینهایت شور است و به سرعت ته نشین می شود


به هنگام ته نشین شدن آب دریا به سرعت ته نشین می شود


به هنگام ته نشین شدن آب دریا که از سمت پائین به طرف بستر دریا رشد می کند 


زمستان از دنیای سرد بالای سر به اینجا می رسد


این قندیل تا بستر دریا می رسد هر چیزی که سر راهش است میکشد و در مقبر ه ای یخی دفن میکند مثل ستاره دریایی هاو هر موجود دیگری که سر راهش بود


با بازگشت آرامش در زیر آب تغییرات شدیدی در بیرون آب رخ میدهد


خورشید به جنوبگان باز گشته


طولانیترین شب روی زمین پایان یافته و زمستان جای خود را به بهار می دهد


پنگوئن های امپراطور باز گشتند


پنگوئن های امپراطور ماده بعد از 4 ماه تغذیه در دریا چاق و چله باز میگردند


به نظر می رسد که پنگوئن هاقصد پرواز دارند اما گذراندن یک زمستان در دریا و چاقی کمی آنها را از تمرین پرواز دور کرده است


وقتی برای تلف کردن نیست پنگوئن های نر آن دورترها در انتظارند


بعد از سه ماه دوری دو باره به هم میرسند


جایزه ی برگشت آنان دیدن و اولین نگاه به جوجه هایشان است


ماموریتی که در پائیز آغاز شد ه بود حال به پایان رسیده است .


با وجود مشکلات جوجه ها زمستان را به سلامت به پایان رسانده اند


حالا در کنار مادری هستند که غذا به همراه دارد . اولین غذای تازه برای جوجه پنگوئن ها


پنگوئن های امپراطور در نبرد  با زمستان قطبی پیروز شده اند . 


قمار آنها نتیجه داده است . تمام جانورها ی دیگر از این جا رفته اند و آنها مانده اند تا فرزندان خود را بزرگ کنند


اکنون همین ها هستند بیشترین بهره را از بهار غنی جنوب خواهند برد


سفر حماسی آنها به پایان رسیده است

                                                            N---A