عکسی از تولد بچه فیل !!


فیل پستاندار است . استخوانهای محکمی دارد . در گروه فامیلی زندگی میکنند . رئیس آنها یک فیل مونث است . شناگران بسیار عالی هستند . سنگین ترین جانوران خشکی هستند . از خرطومشان بعنوان دست استفاده میکنند  و با آن غذا و آب در دهان خود می گذارند . فیلهای نر از عاجشان برای جنگیدن استفاده می کنند . قدرت بینایی ضعیفی دارند ولی از حس شنوایی و بویایی  بسیار خوبی بهره مندند .آ نچه که آنها را ا ز دیگر پستانداران متمایز میکند خرطوم و عاج آنهاست . خرطوم بینی فیل است از دو سوراخی که در انتهای خرطومشان است نفس میکشند . فیلها ظاهری مهربان دارند و کمتر پیش می آید که حمله کنند . در هندوستان این حیوان مقدس است . خودش را با گوشهای پهنش خنک میکند . بزرگ جثه

از راسته خرطوم داران و از خانواده فیلان است . اما به علت از بین رفتن محیط زندگی و کشتارشان بعلت عاجشان رو به انقراضند .

فیل جانوری است بزرگ و عظیم الجثه که از سالهای بسیار دور در کره زمین زندگی می کرده است. از ماموتهای بسیار بزرگ در عصر قبل از یخبندان تا فیلهای آسیایی و آفریقایی امروز این موجودات راه درازی را طی کرده اند. در دوران باستان از این جانوران برای مقاصد نظامی و به عنوان سواره نظام سنگین مورد استفاده قرار می گرفته است.

سه نوع فیل وجود دارد

این سه گونه عبارت اند از : فیل آسیایی ، فیلی بیشه های آفریقا و فیل جنگلی آفریقا. فیل آسیایی کوچکترین فیل در میان فیل ها است که از گوش و خرطوم کوچکتری نیز برخوردار است. هر دو فیل آفریقایی به نسبت فیل آسیایی از گوش ها و جثه بزرگتری برخوردار هستند و البته باید گفت که فیل جنگلی آفریقا در این میان بزرگترین گوش را دارد. 


هر کدام از پاهای فیل 5 تن وزن دارد. در پاهای جلویی فیل آفریقایی 4 و یا 5 ناخن و در پای عقبی 3 ناخن وجود دارد. استخوانهای موجود در پای فیل از جمله نیرومند ترین استخوانها در بین جانوران است که می تواند آن وزن زیاد را تحمل کند. در باغ وحش ها یک از مسائل مهم کمک به فیل ها برای راه رفتن بیشتر است تا استخوان ها و عضلات پاهای آنان تقویت شده و ضعیف نشود.

همانطور که نوزاد انسان ابتدا دندان شیری دارد فیل هم ابتدا دارای عاج های شیری هستند که پس از مدتی افتاده و عاج های اصلی جایگزین آن می شوند. معمولا هر فیل در طول زندگی خود 6 یا 7 بار دندان های خود را تعویض می کند و آن هم به دلیل استفاده بسیار زیاد از دندان است. فیل ها به طور متوسط در شبانه روز 2 تا 3 ساعت می خوابند و در طول روز چیزی در حدود 150 کیلوگرم غذا می خورند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای بدن بزرگ خود باشند.