اولینهای  زن ایران ....

اولین گواهینامه رانندگی زن

اولین زنی که گواهینامه ی رانندگی گرفت شوکت الملوک جهانبانی بود .

او گواهینامه ی خود را سال 1319 هجری شمسی گرفت .

جهانبانی از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود .

او در امور سیاسی فعالیت داشت

در سال 1342 از طرف حرب ایران نوین کاندیدای نمایندگی مجلس  شورای ملی تهران شد .

او در این سال به مجلس راه پیدا کرد .

او در دوره های 22 و 23 هم نماینده مجلس شد .

سال 54 به عنوان سناتور در دوره هفتم مجلس سنا انتخاب شد .

==============

==============

اولین پلاکهای وسایل نقلیه

در دوران صدارت وثوقالدوله 1298 به اتوبوس ها و گاری پلاک هائی چسبیده شد

و هر یک از آنها دارای شماره ای شد که اداره ی بلدیه ( شهرداری ) روی آن چسباند ه بود .

=============

=============

اولین اتوبان

نخستین کلنگ اتوبان ایران ( کرج-تهران ) بیستم فروردین 1342  هجری شمسی به زمین  زده شد .

=============

=============

اولین طرح ترافیک

سال 1282 هجری قمری با منع ورود چهارپایان باربر به محوطه یمیدان ارک ( باغ گلشن )

نخستین طرح ترافیک به اجرا در آمد