به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه، حکم نجفی شهردار سابق تهران به دلیل قتل همسرش میترا استاد صدور و وی به قصاص محکوم شد.

========

گفته میشود برادر میترا استاد ممکن است برای حکم قصاص تغییر عقیده بدهد .سوال این جاست که آیا با وجود پدر و مادر و پسر مقتوله آیا او می تواند این کار را بکند ؟ آیا به راحتی میتوان از خون خواهر خود بگذرد ؟ آیا پدر و مادر استاد همچین اجازه ای به او میدهند ؟ اولیاء دم میترا پدر ومادر و پسرش هستند .پس چگونه میشود ؟

البته شاید با دادن پول خون زیاد چنین چیزی بشود اما سوال این جاست چه طور چنین چیزی امکان دارد ؟

شایع شده است که نجفی قرار ده میلیارد پول  گذاشته برای قصاص ....حالا اگر چنین چیزی است آقای شهردار این ده میلیارد را از کجا  آورده ؟البته در حد شایعه است و هنوزهیچ منبع موثقی تایید نکرده است