آدا سیگانلیا

این جزیره مصنوعی زیبا در در رودخانه ساوا در بگراد قرار دارد.

این جزیره دارای مناظر زیبا و سرسبز بوده و همچنین امکانات ورزشی زیادی مانند تنیس، راگبی ، اسکی و قایقرانی،

گردشگران زیادی هر ساله از این جزیره بازدید کرده و لذت می برند.