اصغر قندچی از کار افرین ایرانی و پدر صنعت کامیون سازی و موسس اولین و بزرگترین کارخانه ی تریلر و کامیون ساخت ایران بدون مونتاژ خارجی به نام ایران کاوه  سایپا دیزل است .


او از بنیانگزاران صنعت تولید خودروهای تجاری در ایران محسوب میشود .


7مرداد 1398 چشم از جهان فرو بست ولی هرگز از یادها نخواهد رفت