افغانستان


 ازدواج در افغانستان

زدواج در افغانستان پس از آریائی‌ها تاریخ روشن دارد.

در زمان زردشت،  شکل خاص را به خود داشت که بطور ناچیز پس از ورود  فرهنگ عرب، هنوز باقی مانده‌است.

مثلاً بستن کمربند سبز در کمر عروس از طرف فامیل عروس. این بدین معنی است که دختر ما بکر است.

با وجود فراوانی ملتها در افغانستان ولی فرهنگ ازدواج چندان تغییر فاحش ندارد.


دختری را باید خانواده ی پسر انتخاب کند که از هر جهت شایسته و نجیب باشه .از نظر خانواده -اخلاق خوب - گذشته ی خوب و....

از هر نظر به فامیل داماد احترام بگذارد و اطاعت امر کند .


جنوب افغانستان دختر چاق و زیبا را دوست دارند .

در میان ازبک و ترکمن دختر خوب دختریست که قالی دبافتن را خیلی خوب بلد باشد .

شیر بها از روی چند تا در سال قالی بافته  تائین میشود .

این رسم در میان مردم کابل یک زمانی ننگ بود اما الان بین آنها هم مجددا رایج شده است و کلا شیر بها تمامی مردم اقغانستان میگیرند .

باید رضایت تمتم فامیل دختر را بگیرند و بعد در صورت رضایت گرفتن داماد شرایط خود را میگویدشرایط مقدار طلا -شیر بها وووودر صورت موافق بودن هر دو طرف خانواده ی دختر شیرینی خوران را تعیین میکنند .


به همین مناسبت از ۲۰ الی ۱۰۰ نفر از فامیل داماد و به همین مقدار از فامیل عروس دعوت می‌شوند.

عروس در تختى که با رنگ شیرچائی مزین شده، با داماد می‌نشیند.

در این مراحل، فامیل دختر سبد همراه با نقل و شیرینی را به فامیل پسر تقدیم می‌کند.

ابعد کارت عروسی را پخش میکنند اما در دهات افغانستان این کار توسط زنان انجام میشود و فامیل را خبر میکنند .این کار برایشان بهترین و شادترین روز زندگیشان است با لباس مرتب و تمیز به در خانه ها میروند و دعوت به عروسی میکنند و در عوض انهایی که دعوت میشوند به آنها شیرینی  و پول میدهند .اما جاهای دور را مردان انجام میدهند .