نظر فیزیکدان معروف در مورد فرازمینیها ...

فیزیکدان و کیهان شناس برجسته ی جهان :

در باره ی تلاش برای ایجاد ارتباط با موجودات فضائی هشدار داد .

هاوکینگ مدعی شد هر گونه تلاش از سوی ساکنان کره زمین برای ارتباط با همسایگان فرا زمینی خود به قتل عام آنها از سوی این موجودات خواهد انجامید .

 

برجسته ترین فیزیکدان نظری جهان میگوید :

علارغم این که احتمال دارد موجودات فضائی در سیاره گلیز 832 سی  که اوایل سال میلادی جاری کشف شد .

سکونت داشته باشند این موجودات از تلاش های ساکنان کره زمین برای تماس با آنها خشنوئد نخواهند شد .

 

هاوکینگ در یک برنامه مستند به نام مکانهای مورد علاقه استیون هاوکینگ اظهار داشت :

در آینده ممکن است پیام هایی از سیاره گلیز 832 سی دریافت کنیم اما :

باید در پاسخ دادن به این پیام ها محتاطانه عمل کنیم .

وی مدعی شد که :

رویاروئی انسانها با موجودات فضائی همانند کشف قاره آمریکا از سوی کریستف کلمب خواهد بود که :

به تقابل بومیان این قاره با اروپائیها و کشتار ده ها میلیون نفر از بومیان انجامید .

او افزود

این موجودات ممکن است به دنبال چپاول سیاره های دیگر و استعمار آن ها باشد .