خسیس ترین زن تاریخ جهان را بشناسید! +عکس
زن آمریکایی به نام هتی گرین، لقب خسیس‌ترین زن تاریخ را به خود اختصاص داده است. 
او ثروتمندترین زن آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود که به او لقب  

«جادوگر وال استریت» و «پادشاه خسیسان» را داده‌اند!

  هتی گرین :

ثروتمند ترین زن جهان در زمان خود که نامش به عنوان خسیس ترین زن جهان در کتاب گینس ثبت شده است !


او ملقب به جادوگر وال استریت و یا پادشاه خسیسان بود . 


او به قدری خسیس بود که وقتی پسرش در کودکی پایش شکست ...


حاضر به پرداخت هزینه بیمارستان نشد و به دنبال درمان رایگان در یک درمانگاه خیریه بود ...


پسرک آن قدر درمان نشد تا مبتلا به قانقاریا و مجبور به قطع پایش شد !


او هیچ گاه از آب گرم استفاده نمیکرد و همیشه یک لباس مشگی با وصله و پینه میپوشید 


و تنها قسمت های کثیفش را با آب و صابون میشت !


دلیل مرگش جالبه :


او هنگام جر و بحث با یک خدمتکار که شیر آب را کمی بیشتر از استاندار د های هتی باز گذاشته بود سکته کرد !


در 81 سالگی در گذشت  و در کنار شوهرش به خاک سپرده شد . 


او یک دختر و پسر داشت که : 


پس از مرگ او بسیار بیشتر از مادرشان از ثروت ...اولذت بردند 


 و بسیار ولخرجی کردند و مقدار زیادی را به موسسات تحقیقاتی بخشیدند 1