Image result for عکس مهد علیا

مهدعلیا :ملک جهان معروف به مهد علیا 

متولد :  1184 ه.ش 

مرگ : 1252 شمسی 

محل دفن : حرم حضرت معصومه در قم 

پس از به سلطنت رسیدن محمد شاه لقب مهد علیا گرفت .

نا م همسر:محمد شاه 

نام فرزندان :ناصرالدین شاه -نام دخترش عزت الدوله 

ناصرالدین شاه مادرش را نواب و یا خانم صداش میکرد .در 16 سالگی ازدواج کرد اما همسرش چندان علاقه نداشت بهش - در سن 25 سالگی ناصرالدین میرزا را به دنیا آورد و 5 سال بعد دختری به نام عزت الدوله را به دنیا میاورد .

در سن 40 سالگی بیوه میشود .

علت منفور شدنش نزد مردم :  دست داشتن در قتل امیر کبیر 

مهد علیا زنی هوشمند - کاردان -با سواد - در نقاشی و گلدوزی متبحر - تسلط بر زبان عربی - تا حدودی فرانسه میدانست -خط درشت و ریز را بخوبی مینوشت --بلند پرواز بود - از زیبایی بی بهره بود ---مکار بود و جنون جنسی داشت .Image result for عکس مهد علیا

بعد از مرگ شوهرش  در خوابگاه شاه را که سالها به رویش بسته بود قفل کرد .او فرصت شیون و زاری نداشت اونم همسری که کوچکترین توجهی به او نمیکرد .

او وطیفه داشت پسرش را تاج شاهی بر سرش بگذارد . او به کمک سفیر انگلستان بدون هیچ حکم رسمی 45 روز بر ایران سلطنت کرد .

تا ولیعهدش به تهران برسد و او بر تخت مرمر تاج شاهی بر سرش بگذارد .

ارتباط مهدعلیا با کلنل وزیر مختار وقت بسیار صمیمانه بود و مهد علیا در زمان سلطنت ناصرالدین شاه دو بار با لیدی شل همسر وزیر مختار دیدار کرد .لیدی شل او را اینگونه توصیف میکند :

مهد علیا مادر شاه زنی زیبا متکی به نفس و با هوش در  امور اندرونی شاه در امور مملکتی نیز دخالت میکند . 


کنت دوگو بینوی فرانسوی در سال 1238 وزیر مختار فرانسه در ایران بود :او در مورد ملک جهان اینگونه میگوید »

در مورد

سوابق اخلاقی حرفها زده میشود .محمد شاه سالها به خوابگاهش نرفته فرزندانش از محمد شاه نیستند حتی ناصرالدین شاه نتیجه ی معاشقاتش است ...بی اندازه خوش گذران و عشرت طلب -وجودش پناهگاه خلافکاران بود . 

فرانسویها از قدیم غیبت میکردند 

رعایت ابروی سلطنت را نمیکرد . امیر کبیر با شاه در میان میگذارد و تصمیم به قتل مهد علیا  میگیرند که نوری از این نقشه با خبر میشود و به مهد علیا خبر میدهد که قصد کشتنش را دارند . و در نهایت صدور فرمان قتل امیر کبیر  

مهد علیا برای این که نام نیکی از خود بهجا بگذارد .درست کردن و تعمیر بناهای مسجد --کاروانسرا -مدرسه و باغ  نام نیکی از خود به جا بگذارد .

باغ مهد علیا ----مدرسه ی حکیم باشی در ارک --بارگاه زبیده خاتون در نزدیکی شهر ری ---تعمیر مسجدی معروف به نام مسجد مادر شاه

اشاره کرد .

اخر عمر بسیار مومن و به خواندن قران میپرداخت او به مکه هم رفت .

در سال 1252 شمسی از دنیا رفت و در حرم حضرت معصومه  قم کنار همسرش محمد شاه قاجار دفن کردند ...