در فصول گرم استخر ها باعث عفونت قارچی در زنان میشود .

به این دلیل که :

1)آلودگی آب از طریق زنان دارای عفونت 

2)   از بین رفتن حساسیت باسیل نگهبان  واژن توسط کلر 

3) افزایش عفونت به دلیل زطوبت موجود در استخرها 

در نتیجه همیشه از استخر مطمئن استفاده کنید .

حتما بعد از شنا حمام کرده  و پایین تنه ی خود را خوب شسته و خشگ کنید .

 هرگز بالباس و مایوی خیس خارج نشوید .

در بارداری و قاعده گی استخر نروید .

شما رعایت کنید