چند نفر بر سر این‌که چرا روزهای زمستان از روزهای تابستان کوتاهتر است باهم بحث و جدل کردند و چون به نتیجه ای نرسیدند رفتند پیش ملا و گفتند: 

ملا قضیه از این قرار است حالا بین ما داوری کن و بگو که کدام یک از ما درست می‌گوییم. ملانصرالدین گفت:

 این‌که معلوم است!

 

مگر وقتی پارچه را آب می‌کشند کوتاهتر نمی‌شود؟

همه ی گفتند چرا! 

ملا گفت: 

خوب! روزها هم در زمستان با اینهمه آب و برف و باران آب میکشند و کوتاه میشون