لینه گیاه شناس  و پزشگ سوئدیاکارل فون لینه گیاه شناس و پزشگ سوئدی و  پایه گذار نظام امروزی طبقه بندی گیاهان و جانوران بود .

کارل لینادوس دانشمند گیاه شناس در حدود دو قرن پیش شروع به مطالعه علمی گیاهان کرد .

تولد        23 مه      1707 م

مرگ       10 ژانویه  1778  م

کاشف   سیستم   تکثیر  گیاهان

در یکی از نواحی روستای سوئد  نزدیک شهر اوپسالا بدنیا آمد

پدر روحانیش عاشق طبیعت بود

20 سالگی به دانشگاه لوند در جنوب سوئد وارد شد

نام همسرش سارا لیزا مورو بود

از کتابهایش میتوان از بستان سرایکلیفورد نام دارد

شادترین لحظه زندگیش زمانی بود که مقام استادی فیزیک و طب در دانشگاه اویسا لا در سال 1741 به وی پیشنهاد

شد

پس از مرگش در سال 1778 رئیس انجمن لندن مجموعه گیاهش را 1200 لیره مطرح کرد  اما پسرش نپذیرفت

لینه جوان در سال 1783 در گذشت و مادرش وارث مجموعه شد و آن را به بهای کمتری فروخت

مشهورترین آثارش نظام طبیعت می باشد

انواع گیاهان

جنس گیاهان

نوع گیاهان

در 1785 اسمیت به عضویت انجمن سلطنت یذیرفته شد و در آنجا پیشنهاد کرد انجمن به  افتخار لینه برپا شود که برخی  از اعضای انجمن را ناراحت ساخت، اما علیرغم مخالفت ها، این انجمن در 1788 به نام انجمن لینه بنیاد شد.


لینه در اواخر عمر کوشید تا جانوران جهان را هم مانند گیاهان طبقه بندی کند.

در 1748 در41 سالگی اطلس جانوری سوئد را که مشتمل بر توصیف 300 نوع سوسک و انواع بسیاری از جانوران دیگر بود ارائه کرد.

لینه طی کار خود در حدود 4000 نوع جانور را توضیح داد در حالیکه امروز ما تعدادی در  حدود 800000 نوع را میشناسیم که بسیاری از نظام دهندگان مشتاق تعداد این مخلوقات را یک میلیون نوع برآورد میکنند.

لینه در هنگام پیری پس از توفیق بی نظیری در رده بندی جانوران و گیاهان، تلاش کرد نوع انسان را رده بندی کند. وانسانهای امروزی را در نوع و جنس واحدی به نام هوموساپینس (Homo Sapiens) قرار داد. وی ملاک طبقه بندی را خواص نظیر عقل و وضع عاطفی قرار داد و بر این اساس چهارگروه فرعی یا صنف را مشخص کرد :


1-هوموساپینس آمریکانوس : یا سرخ پوستان امریکایی که وی آنها را قانع توصیف میکرد.

2-هوموساپینس اروپائوس : که براساس مطالعات او سرزنده بودند.

3-هوموساپینس آسیاتیکوس : شرقیانی که دارای مناعت طبع بودند.

4-هوموساپینس آفر : سیاهان افریقایی که کند بودند.