عضویت در گروه

شکار گرگهای قطبی برا ی بقاء

وقتی  برف و قندیل یخ همه جای قطب را می گیرد شکار برای تمامی حیوانات سخت می شود 


گرگها هم از این قانون مثتثی نیستند .


حرکت برایشان کند می شود اما مجبور هستند برای زنده ماندن به شکار بروند


وقتی گله ی گرگها به 25 تا می رسد نشان دهنده ی آن است که قصد طعمه ای بزرگ را دارند


این طعمه نیرومند و قوی است


بزرگترین حیوان خشگی در آمریکای شمالی یعنی گاو میش


گاو میش وحشی را مد نظر گرفته اند آنها می خواهند یک گاو میش شکار کنند پس باید تعدادشان زیاد باشد


گاو میشها هم برای دفاع از گاو میش های جوانتر حلقه می زنند .


آنها شاخه هایشان را به سمت گرگها نشانه می گیرند


گرگها هم باید نیروی گاو میشها را داشته باشند برای شکستن حلقه ی گاو میشها


اما بازی به نفع گاو میشها تغییر می کند و گرگها باید عقب نشینی کنند


گرگها این بار به عقب گله حمله میکنند و گاو میش ها کم کم می ترسند


پا به فرار می گذارند و گرگها در پی آنان برای گرفتنشان


سرانجام یک گاو میش جوان از گله جدا میماند 


گرگها حتی در برابر این گاومیش یکساله کوچک به نظر میر.سند 


گاو میشها سر خود را پائین می اندازند و به تنها چیزی که فکر می کنند فرار است و اصلا متوجه گاومیش کوچک نمی شوند 


این یک شانس بزرگ برای گرگها است . که چند روزی شکمشان سیر شود . پس باید دو باره شکار را از سر گیرند


در این نقاط یخ زده زمین .................تلاش برای بقاء تمامی ندارد

                                                                  N---A