نهنگ قاتل
عضویت در گروه


نهنگهای  قاتل  قطبی


سالانه بیش از 40 میلیون پنگوئن برای پیدا کردن غذا به اقیانوس منجمد شمالی می آیند


هزاران نهنگ هم به آنها می پیوندند . اما تعداد نهنگها بیشتر است


همه برای بهره بردن از غنی ترین اقیانوس کره ی زمین به این جا آمده اند


نهنگهای گوژپشت جنوبی سر انجام پس از طی 6 هزار کیلومتر از استوا به جنوبگان آمده اند


هر ساله با آب شدن دریای منجمدی که جنوبگان را در بر گرفته مساحت این قاره تقریبا نصف شده  و دسترسی به آبهای غنی از سواحل آن امکان پذیر می شود .


این تماشائی ترین تغییر فصلی بر روی سیاره ی ماست .


فیلهای دریایی که تمام زمستان این جا گذراندند بر روی یخهای باقیمانده حمام آفتاب می گیرند


اما تازه ترین واردان که با عقب نشینی یخها به این جا آمده اند یک اقیانوسند .


نهنگهای قاتل شکارچیان درجه یک اقیانوسند


آنها مانند گرگها قادرند حیواناتی بسیار بزرگ از خود راشکار کنند .


اما حتی طمعه های کوچک دور از دسترس هم میتواند مشگل ساز باشند . 


چاره کار کار گروهی است


در یک شنای هماهنگ با بلند کردن همزمان دم هایشان موجی بزرگ ایجاد می کند که باعث ترک خوردن یخ می شود .


دو باره جمع می شوند و خسارت را ارزیابی میکنند


به موج قدرتمند تری نیاز دارند . تخته یخ شناور تکه تکه می شود


حالا به اندازه ی کافی به هدف نزدیک شده اند که نگاهی به آن بیندازند


این فوک خرچنگ خوار و چابک است و دندانهای تیزی دارد چندان مورد علاقه نهنگهانیست


گرگهای دریا به سمت صید ساده تری می روند


فوک وده


این یکی بهتر است اینها موجودات آرامتری هستند و برای شکار مناسب ترند


غروب کنار یکدیگر میمانند و در سکوت شنا می کنند 


این بار با دم خود موجی مناسب به مراتب قوی تر و دقیق تر ایجاد میکنند


این موجها برای شکستن یخ نیست بلکه هدف حول دادن طعمه به داخل آب است


غالبا موفقند


اکنون فوک همان جائی است که نهنگها می خواهند . اما هنوز تا پایان شکار راه درازی مانده است


آنها باید طعمه ی خود را از دم بگیرند تا از گاز گرفتن خود در امان بمانند.


تنها در این صورت است که آن را به آب بکشند و غرق کنند 


ضربه های جانبی باعث ایجاد تلاطم در زیر آب می شود ... این ترفند جدید آنهاست


ایجاد حباب هم به بقیه این امکان را می دهد که بتوانند دم فوک را بگیرند 


فوک به هر ترتیب خود را به تکه یخی شناور کوچک یخی می رساند


نهنگها حالا به راحتی آنها را میگیرند


حالا که گیرش انداخته اند میخاهند باهاش تفریح کنند


زندگی این فوک به چرخش یخ وابسته است


یکبار دیگر گروه سعی داردفوک را از جای خود بیرون بکشد فوک فرصتی برای فرار پیدا میکند اما....


خسته شده است و دیگر نیروی فرار به جای دیگر را ندارد


نهنگها هم به دنبالش هستند و بازی به پایان رسیده است


هم تفریح کردند نهنگهای قاتل و هم شکمشان را با شکارشان سیر کرد


                                                           N---A