ماری کوری

ماریا اسکلو دوسکا معروف به ماری کوری زاده 7 نوامبر 1867 در  ورشو لهستان بدنیا

آمد .

در سال 5 ژوئیه 1934 در گذشت . 

مهمترین دستاوردش پرتو های رادیم می توانند بافتهای زنده اندامها را از بین ببرند بود  .

کاشف رادیم

بسیاری  از بیماران سرطانی که توانستند با موفقیت معالجه شوند واز مرگ حتمی نجات پیدا

کنند و عمر دوباره وسلامتی  خود را مدیون تلاشهای

ایثارگرانه و خستگی ناپذیر و انگیزه والای این زن بی همتاست .او به بشریت خدمت کرد

روحش شاد
در سال هزار و نهصد و سه  جایزه نوبل را گرفت البته دو بار جایزه نوبل را گرفت
 نام شوهرش پیر کوری بود که او فیزیکدان فرانسوی بود . و در وقت ازادش به ماری کوری کمک میکرد . وماری کوری هم در انجام ازمایشهای
عملی اش در باره الکتریسته به پیر کوری کمک میکرد .
ماری کوری در ماه جولای توانست کشف کند که سنگ معدن به غیر از اورانیوم دو عنصر پرتو زای دیگر را نیز در خود دارد نخستین عنصر به یاد
محله تولد ماری کوری پو لو نیوم نامیده شد .  سال 1897
پیر کوری در سال هزار و نهصد و شش  در سن 47 سالگی در گذشت . پس از مرگ شوهرش به مطالعاتش ادامه داد و سال هزار و نهصد و ده موفق به کشف رادیوم خالص شد .
در سال چهارم ژوئیه 1934 یعنی 28 سال بعد از مرگ شوهرش در سن 67 سالگی در گذشت .

روحشان شاد