چرچیل :

از نظر ایرانیان چرچیل نماد دو روئی و نیرنگ است .

چرا که :

حاضر نبود با مصدق کنار بیاید . این امر نه تنها از جهت نفت ایران بود بلکه برنده شدن مصدق به هر شکل و نحو منافع انگلستان را در سراسر

مستعمرات و نیمه مستعمراتش به خطر میانداخت .

در 5 آوریل 1955 در سن 81 سالگی به کاخ واکینگهام رفت و استفای خود را به ملکه الیزابت دوم تقدیم کرد .

او در حالی که سیگار برگی بر لب و علامت دو انگشت خود را به نشانه ی پیروزی خود به جمعیت نشان میداد به خانه ی خود در خارج از شهر رفت و برای همیشه از سیاست کناره گرفت .

مردم بریتانیا در رای گیری نوامبر 2002 بی بی سی چرچیل را به عنوان بزرگترین بریتانیائی تمام تاریخ انتخاب کردند حتی بالاتر از نیتون و شکسپیر

در هفت جنگ در چهار قاره ی دنیا جنگید .

با این حال برای بسیاری از مردم دنیا از جمله ایران چرچیل نماد دو روئی و نیرنگ است .

به پنج پادشاه انگلستان خدمت کرد .در هشت کودتا از جمله کودتای 28 مرداد 32 در ایران نقش مستقیم داشت .

بلخره :

1965 و در سن 91 سالگی در گذشت .

========

========

در 21 سالگی به عنوان خبرنگار به کوبا اعزام شد وتا از جنگ کوبا گزارش تهیه کند . او در آن جا به سیگار برگ و خواب نیمروزی روی آورد .

و از آن پس در تمام عکسهایش سیگار برگ هم دیده میشود .

چرچیل میگفت :

اگر هیتلر به جهنم یعنی شوروی حمله کند ما باید با شیطان یعنی استالین هم پیمان شویم .

او علارقم هم پیمان شدن با شیطان برا تذعیف هر بیشتر روسها و آلمانها در جنگ جهانی دوم گ.شودن غرب اروپا را به تاخیر   انداخت


او ایده ی ساختن تانگ و استفاده از رادار را باب کرد .و چند روش مهمات را داد .

چرچیل فرمانده کل نیروی دریائی بریتانیا بود .زمانی فرمانده نیروی هوائی ....

از کشورهای متعددی از جمله انگلیس -آمریکا -فرانسه -ایتالیا - روسیه - مصر و حبشه مدال نظامی دریافت کرده بود .


چرچیل با خواندن کتاب هیتلر به نام نبرد من هفت سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم پیش بینی کرده بود که جنگ جهانی دیگری در راه است .

به خاطر این پیش بینی مورد تمسخر قرار گرفت .

او حتی چیزهائی مثل این که هیتلر اول به لهستان حمله میکند یا لندن بمباران میشود را پیش بینی کرده بود .

زمانی که چرچیل از دستیابی امریکا به بمب اتم مطلع شد . اولین اندیشه ای که به ذهن او خطور کرده بود این بود که :

میتوان از این بمب بر ضد شوروی استفاده کرد .

چرچیل پس از پایان جنگ جهانی دوم اروپا و امریکا را به اتحاد در مقابل کمونیسم تشویق و و اصطلاح پرده ی آهنین را رایج کرد .

او ساخت دیوار برلین را نیز پیش بینی کرده بود .

و در این باره خطاب به سیاستمداران غرب گفت :

در پشت این دیوار پایتختهای کشورهای باستانیه اروپای مرکزی و اروپای شرقی قرار دارد .

ورشو -برلین -بوداپست =وین --بخارس -بلگراد و صوفیه .... همه ی این شهرها مشهور و ساکنین این مناطق در محدو ده ای واقع خواهند شد که :

گستره ی شوروی میخوانند .این پیش بینی ها در سال 1948 با اشغال چکسلواکی توسط نیروهای شوروی و محاصره ی برلین محقق شد .

چرچیل سخت کوشترین در کتابهای انگلستان یاد میشود .

چرچیل به خاطر نوشته هایش به خصوص در مورد جنگ جهانی دوم جایزه ی نوبل ادبیه سال 1953 را دریافت کرد .