همدیگر را دوست داشته باشید . کینه و کدورت را دور بریزید و به استقبال سال نو بروید .

مواظب بچه ها باشید
چهارشنبه سوری بیشتر هوای بچه ها را داشته باشید تا خدائی نا کرده  اتفاقی نیفتد و شادیتان به هم بخورد . چهارشنبه سوری مبارکزردی من از تو / سرخی تو از من / غم برو  /   شادی بیا  /  محنت برو  روزی  بیا  / ای شب چهارشنبه سوری / ای کلیه جار دنده   بده مراد بنده
آئین های چهارشنبه سوری،

آجیل مشگل گشا / فال گوشی / کوزه شکستن / قاشق زنی / و برخی از شهرستانها مثل زنجان شال اندازی است که هنوز مرسوم است


یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می‌شود.


این جور آتش به راه کردن واسه چهارشنبه سوری بسیار خطرناک است . از بوته استفاده کنید .      مراسم درست به جا  آورده شود هیچ خطری هم پیش نخواهد امد /////////////////////////////////////////////////////////////


در ایران رسم است که پیش از پریدن آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را که از پیش فراهم کرده‌اند روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در سه یا پنج یا هفت «گله» کپه می‌کنند.

اگر در جنگل مراسم چهارشنبه سوری را به جا میاورید . بعد از تمام شدن ...از خاموش کردن آتش مطمئن شوید تا خدائی ناکرده جنگل آتش نگیرد .

/////////////////////با غروب آفتاب و نیم تاریک شدن آسمان، زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می‌شوند و بوته‌ها را آتش می‌زنند، هر کدام سه بار از روی بوته های افروخته می‌پرند، تا مگر ضعف و زردی ناشی از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند و سلامت و سرخی و شادی به هستی خود بخشند. مردم در حال پریدن از روی آتش ترانه‌هایی می‌خوانند.


زردی من از تو، سرخی تو از من
غم برو شادی بیا، محنت برو روزی بیا
ای شب چهارشنبه، ای کلیه جاردنده، بده مراد بنده


"مراسم کوزه شکنی"
مردم پس از آتش افروزی مقداری زغال به نشانه سیاه بختی، کمی نمک به علامت شور چشمی، و یکی سکه دهشاهی به نشانه تنگدستی در کوزه ای سفالین می‌اندازند و هر یک از افراد خانواده یک بار کوزه را دور سر خود می‌چرخاند و آخرین نفر، کوزه را بر سر بام خانه می‌برد و آن را به کوچه پرتاب می‌کند


"آش چهارشنبه سوری"
خانواده‌هایی که بیمار یا حاجتی داشتند برای برآمدن حاجت و بهبود یافتن بیمارشان نذر می‌کردند و در شب چهارشنبه آخر سال «آش ابودردا» یا «آش بیمار» می‌پختند و آن را اندکی به بیمار می‌خوراندند و بقیه را هم در میان فقرا پخش می‌کردند.
"آجیل چهارشنبه سوری"
افرادی که نذر و نیازی داشتند در شب چهارشنبه آخر سال، آجیل هفت مغز به نام «آجیل چهارشنبه سوری» یا آجیل مشکل گشا بین مردم پخش می‌کردند، امروزه، آجیل چهارشنبه سوری جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوری شده است.


گردآوردن بوته، گیراندن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت "زردی من از تو، سرخی تو از من" شاید مهم‌ترین اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سال‌های اخیر متأسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است.

همیشه خانه هایتان بهاری باشد .نوروز پیروز